Als team zijn we flink opgeschoten door de sessies. Het vertrouwen is gegroeid waardoor Samenwerking een thema is dat nu veel makkelijker besproken wordt, waardoor feedback veel meer gegeven wordt en we veel beter zijn gaan luisteren en samenwerken. Als team zijn we nu beter in staat zelfstandig(er) aan volgende ontwikkelingsstappen te werken. Daarmee geven inmiddels ook een veel beter voorbeeld.